Name of the Trustees when TRUST was constituted

  1. Shri Tribhuvandas Kishibhai Patel
  2. Dr V Kurien
  3. Shri Ramanbhai Patel
  4. Shri Babubhai Jashbhai Patel, Chairman, AMUL
  5. Shri H. M. Dalaya, Manager, AMUL
  6. Shri Gordhanbhai Shambhubhai Patel, President, AMUL
  7. Shri Prafulbhai Tribhuvandas Patel

Current Trustees

♠ Shri Ramsinh Parmar – Chairman Amul

♠ Shri Amit Vyas – MD Amul

♠ Shri Ranjitbhai Patel – President –APMC- Amul

♠ Dr. Nikhil M Kharod –CEO-TF

♠ Dr. Harish Kundliya- CEO-KKM

♠ Shri Hitesh Bhatt – Director IRMA

♠ Shri Jalaj Dani – Asian paints